Loading...

در کشاکش نبرد رستم با تورانیان قلب مرکب او رخش دچار گرفتگی رگ ها می شود. آیا معجزه ای ایران زمین را از حادثه هولناک خواهد رهانید؟

این آگهی تبلیغاتی سال 1391 در شرکت زاگرس فیلم تولید شده . تکنیک این آگهی موزیکال تلفیق انیمیشن دوبعدی و تصویر برداری زنده می باشد. کلیه مراحل تولید موسیقی و ضبط در نیز در استودیوی تخصصی صدا برداری زاگرس فیلم انجام گرفته است.

این مجموعه که به سفارش سازمان آتش نشانی و با تکنیک انیمیشن دوبعدی تهیه شده به فرهنگ سازی در زمینه استفاده از خدمات آتش نشانی می پردازد.

یاد آوری موارد مهم و قابل توجه در اصلاح الگوی مصرف

مراقبت از بوستان ها و استفاده مناسب از فضای سبز پارک ها

ایران و توران بالاخره پس از سالها مذاکره به توافق رسیدند و دیپلمات های آنها برای معاهده صلح راهی سفر شدند. اما... 

حامی این قسمت: روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

مقابله با دست فروشان و سد معبر

ین مجموعه بیست قسمتی به سفارش اداره آب و درجهت فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آب با تکنیک انیمیشن دوبعدی تولید شده است.

فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و رعایت محدوده شخصی مسافران

رستم از شهر دستگاهی جدید برای کنار زدن خریده بود تا...

در این قسمت رستم و اسفندیار در مسابقه ای شرکت می کنند تا شخصی را برای نبرد با دیو سه سر انتخاب کنند

این سریال انیمیشن 77 دقیقه ای با تکنیک دوبعدی جهت ارائه به بازاهای جهانی و با دوبله  انگلیسی در استودیو های تخصصی زاگرس فیلم  تولید شده که در مراحل پس تولید می باشد.

استفاده از وسایل ورزشی پارک ها و اهمیت دادن به سلامت خود

مزایای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

شهر دچار سکته شهری می شود و از پای در می آید...

ایجاد و نگهداری از فضای سبز خانگی

قدم هایی ساده برای داشتن تغذیه سالم

روش ها و شیوه های کنترل و مدیریت خشم